top of page

Alle partijen dragen bij

In overleg met bestuur en schoolleiding worden de middelen gezocht. Kan de gemeente bijdragen, welke subsidies zijn er mogelijk en kan er een beroep worden gedaan op ouders en bedrijven in de directe buurt van de school.

Extra budget door fundraising en sponsoring

Zo nodig werken we met een professioneel fundraiser. Deze verzorgt het hele subsidie- en sponsortraject. Voor andere scholen hebben wij zo substantiële aanvullingen op het budget weten te realiseren.

Sluitend en geen overschrijding

Ons definitieve ontwerp is geheel afgestemd op het aanwezige budget. Wij werken kostenneutraal zodat overschrijding niet aan de orde is.

Stappenplan

Het bijeen brengen van voldoende budget is meestal een intensief traject, waarbij het niet direct duidelijk is of alle middelen gevonden gaan worden. Onze werkwijze is transparant en in stappen verdeeld. Zo weet u altijd waar u financieel aan toe bent. Wij lichten graag onze werkwijze toe.

bottom of page