top of page

HETNIEUWESCHOOLPLEIN van de Brede school Huizinga

Voor deze school in Amsterdam West zijn in nauw overleg met het stadsdeel twee pleinen ontwikkeld. Direct voor het schoolgebouw een schoolplein voor de groepen 1 t/m 4. En aansluitend een openbaar speelterrein vol uitdaging voor de hoogste groepen. Het plein voor de onderbouw werd in september 2016 in gebruik genomen. We filmden de kinderen op de eerste schooldag na de vakantie.

Het openbare plein is nu in ontwikkeling. Als het klaar is maken we een filmpje van de beide pleinen. Ze lopen straks naadloos in elkaar over.

    

 

 

CORELLIPLEIN IN AMSTERDAM en tevens HETNIEUWESCHOOLPLEIN van Montessorischool

'de Wielewaal'.

In opdracht van stadsdeel Zuid van Amsterdam realiseerden we dit openbare plein. Het is ook het schoolplein van Montessorischool 'de Wielewaal'. De kinderen van de school onderhouden het groen op het plein.

Nu het plein is heringericht wordt er ook na schooltijd veel gebruik van gemaakt. Het is een ontmoetingsplek voor de buurt geworden!

    

 

 

MAKE OVER van het schoolplein van The British School,

3 tot 5 jarigen.

Het schoolplein van de British School voor de kleuters is omgeven door hoge gebouwen. Er is niet veel zon en de bestrating was erg slecht. De directie wilde een uitdagend maar zeer veilig speelterrein voor de kleuters. We hebben over de slechte bestrating rubber gelegd. Kostenbesparend en een zachte en veilige ondergrond. Het plein zit vol uitdaging zodat de kleuters de motorische vaardigheden spelenderwijs ontwikkelen; vallen, opstaan en weer verder spelen. We hebben hier bewust kleur ingezet vanwege de schaduw. 

    

 

 

HETNIEUWESCHOOLPLEIN van de Nicolaas Maesschool

Wat vinden de gebruikers van het nieuwe schoolplein? 

Directeur, leerkrachten, kinderen en ouders aan het woord.....

    

 

 

HET BOUWTEAM AAN HET WERK

Wat komt er zoal bij kijken om een nieuw plein te realiseren? 

Het bouwteam aan het werk voor het schoolplein van de Nicolaas Maesschool in Amsterdam Zuid!

    

 

 

bottom of page