Show More
British School, early years

Het schoolplein van de British School voor 3 tot 5 jarigen is in speelvelden opgedeeld. Sportveld, zandbak, crossterrein, speelbosje en speelheuvel. De hele ondergrond is bedekt met gietrubber. Klimmen en klauteren, met vallen en weer opstaan, is door de zachte ondergrond geen enkel probleem.