Show More

Een schoolplein moet logistiek en organisatorisch goed in elkaar zitten. In overleg met de schoolleiding maken wij de beste indeling. Aan alle leeftijdsgroepen wordt gedacht. Zodat de kleuters, maar ook de pubers, letterlijk, een eigen speelveld hebben.