Show More
Corelliplein in Amsterdam

Voor de herinrichting stond het plein tijdens brengen en halen van de kinderen vol met (bak)fietsen. Gemeente en school spraken de wens uit om deze onveilige situatie te beëindigen. We hebben een speelse afscheiding gemaakt waardoor (bak)fietsen geweerd worden van het plein.