Show More
Corelliplein in Amsterdam

Juist kinderen uit de grote stad gun je het gewroet in de aarde. Het groenonderhoud maakt ze medeverantwoordelijk voor hun plein.