top of page

ACTUEEL augustus 2019

SPEELTERREIN OYA's CHILDCARE IN GEBRUIK

- trap en verzamelplek

- afsluitbare zandbak

- klim-klauter toestel met speelelementen voor alle leeftijden

- cross parcours

- chillplekken

- afgesloten voetbalkooi als 'kijkdoos' met oranje doeltjes

ACTUEEL maart 2019

OYA's CHILDCARE

In Amsterdam Zuid, naast de monumentale Obrechtkerk komt een nieuwe vestiging van Oya's Childcare. Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang gaan samen de buitenruimte gebruiken. Met een doelgroep van 0-12 een uitdaging. Gezien het succes van een aantal speeltoestellen die ik eerder ontwierp en een beperkt budget besluit ik eerdere toestellen nog een keer te produceren.

 

Een extra uitdaging voor de bouwers is de toegang tot het speelterrein. De smalle buitengang is te smal voor machines en maakt een scherpe hoek. Alle aan- en afvoer moet met de hand evenals het grondwerk. En verticale elementen ook nog een keer rechtstandig omhoog om de hoek te kunnen nemen. Met pure mankracht werden o.a.10 kuub zand, zware palen en boomstammen naar het terrein gesjouwd. Met veel dank aan de fantastische bouwploeg!

Kinderdagverblijf Oya's Childcare vroeg mij voor een nieuwe vestiging een speelplaats te realiseren.

De wensen waren:

- onderhoudsarm

- buitenruimten voor de babygroepen

- behoud natuurlijk groen

- afsluitbare zandbak

- waterdoorlatende ondergronden

- glijbaan

- fietsparcours

- groene wanden

- uitdaging klimmen en klauteren

ACTUEEL voorjaar 2018

OYA's CHILDCARE

ACTUEEL 2018

VAN OUD NAAR NIEUW; DE HERINRICHTING VAN DE SPEELPLAATS

OPLEVERING KUNSTWERK 't NOBELHUIS

WERK IN UITVOERING

Het ontwerp is een hek van 43 meter. Platen van RVS zijn 

gelaserd in een reeks. Ieder paneel is uniek. In de bakstenen muur is met gegelazuurde stenen de naam 't Nobelhuis verwerkt. De muur heeft hetzelfde metselpatroon als de dakrand van het gebouw. In de poort zijn bronzen beelden verwerkt als een variant op de traditie van gevelstenen. De bewoners maakten persoonlijke bronzen beelden die refereren aan hun werkzaamheden en interesses. 

ACTUEEL 21 juni 2017

FEESTELIJKE OPENING SCHOOLPLEIIN OPENLUCHTSCHOOL

Op de eerste zomerdag werd het plein feestelijk geopend. De kinderen zongen hun droompleinlied, wethouder Simone Kukenheim knipte de linten door van de verschillende zones. Frank de Boer trapte een balletje mee.

    

 

 

ACTUEEL mei 2017

START SANERING EN HERINRICHTING OPENLUCHTSCHOOL

Bij nader onderzoek bleek de grond plaatselijk vervuild. Overigens niet schadelijk voor mensen. We zijn op 1 mei gestart met de sanering en op 8 mei begonnen met de herinrichting.

    

De Openluchtschool is een icoon van het Nieuwe Bouwen. Dagelijks komen er bezoekers uit binnen- en buitenland om dit bijzondere gebouw te zien. Een van de randvoorwaarden van de opdracht was het vrijlaten van het zgn. zichtvlak, zodat vanaf de straat het zicht op de school niet belemmerd wordt. We hebben dit opgelost door langs de randen van het gebouw de speelzones als een kralenketting te verbinden.

 

 

R236_973028-schoolplein-1e-Openluchtschool
R236_973001-schoolplein-1e-Openluchtschool
R236_973076-schoolplein-1e-Openluchtschool
R236_973052-schoolplein-1e-Openluchtschool
R236_972985-schoolplein-1e-Openluchtschool
R236_973088-schoolplein-1e-Openluchtschool
R236_972954-schoolplein-1e-Openluchtschool
R236_972931-schoolplein-1e-Openluchtschool
R236_973200-schoolplein-1e-Openluchtschool
R236_973010-schoolplein-1e-Openluchtschool

IMPRESSIE KLIM-KLAUTER-CHILL TOESTEL

De OLS wilde een uitdagend speeltoestel. In aansluiting bij het gebouw is in een grid van palen speciaal voor de OLS een toestel ontworpen.

 

 

2016 - 2018

OPDRACHT VOOR KUNSTWERK 't NOBELHUIS

In de nieuwe wijk Nobelhorst in Almere heeft Ymere met 't Nobelhuis een bijzonder woon-werkproject gerealiseerd met 43 appartementen in de sociale sector. De bewoners zijn veelal werkzaam in de creatieve industrie en vormen een woongemeenschap. Op de begane grond  runnen zij een gemeenschappelijke ondernemersruimte.  

Het robuuste gebouw refereert aan de oude Ambachtschool. Ymere schreef een opdracht uit voor een hekwerk om privé van openbaar te begrenzen. Een kunstwerk om het gebouw en de mensen die er wonen en werken te duiden.

Na een selectie ronde kreeg ik de opdracht.  

ACTUEEL april 2017      DEFINITIEF ONTWERP HERINRICHTING OPENLUCHTSCHOOL, CLIOSTRAAT, AMSTERDAM

    

 

 

W336_91507-schoolplein-Jacob-Geel

ACTUEEL december 2016

IMPULS- EN GROENGELDEN

TOEGEKEND!

We kunnen gaan bouwen en gaan dat

doen in de meivakantie.

    

 

 

ACTUEEL december 2016

IMPULS- EN GROENGELDEN

TOEGEKEND!

We kunnen gaan bouwen en gaan dat

doen in de meivakantie.

    

 

 

ACTUEEL augustus 2016

AANVRAAG IMPULSREGELING VOOR DE OPENLUCHTSCHOOL

IN AMSTERDAM

We hebben een breed gedragen plan ontwikkeld voor de OLS. In het nieuwe plan wordt het plein voor 30 % 

vergroend. We wachten vol spanning af. Uitslag in november!

    

 

 

ACTUEEL augustus 2016

AANVRAAG IMPULSREGELING VOOR DE OPENLUCHTSCHOOL

IN AMSTERDAM

We hebben een breed gedragen plan ontwikkeld voor de OLS. In het nieuwe plan wordt het plein voor 30 % 

vergroend. We wachten vol spanning af. Uitslag in november!

    

 

 

ACTUEEL januari 2016

 

VOORLOPIG ONTWERP BREDE SCHOOL HUIZINGA 

 

De laatste maanden zijn de diverse plannen en wensen op elkaar afgestemd. Het schoolplein direct voor het gebouw wordt voornamelijk ingericht voor de onder- en middenbouw. De oudere kinderen gaan meer gebruik maken van het openbaar terrein. Er komen o.a. een speelheuvel, fietsparcours, zandbakken, pannakooi, duikelrek, een paadje door het groen en een waterhappertje. 

 

 

POLITIEK januari 2016

 

 

 

 

Het Amsterdamse college heeft het project ‘Impuls Schoolpleinen’ vastgesteld. Doel is van schoolpleinen echte speelpleinen te maken. Pleinen waar leerlingen uitgedaagd worden om te spelen, samen op avontuur te gaan en meer te bewegen. 

 

Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim: ‘Het schoolplein staat bij kinderen in de top 3 van favoriete speelplekken. Maar veel kinderen vinden hun schoolplein niet uitdagend genoeg. Schoolpleinen zijn vaak versteend en niet avontuurlijk en groen ingericht. Dat moet anders.”

 

U zult begrijpen dat wij dit initiatief

van harte toejuichen!

ACTUEEL mei 2016

OPDRACHT TOT UITVOERING BREDE SCHOOL HUIZINGA

We beginnen op 18 juli en bouwen de hele zomer door zodat het nieuwe plein gereed is op de eerste schooldag na de zomervakantie.

    

 

 

ACTUEEL augustus 2016

HET SCHOOLPLEIN VAN DE BREDE SCHOOL HUIZINGA IS IN GEBRUIK. 

Er is keihard doorgewerkt om het plein op tijd klaar te krijgen, zodat de kinderen op de eerste schooldag na de zomervakantie direct op het plein konden gaan spelen. Het is gelukt met dank aan alle bouwers! Op het filmpje zie je de eerste 'kennismaking' en hierboven hoe het plein is geworden.

    

 

 

ACTUEEL februari 2016

 

Vincent Sondermeijer van NAPnieuws interviewde Sasja naar aanleiding van het project 'Impuls Schoolpleinen'.

 

Lees hier het hele 

 

 

ACTUEEL december 2015

 

VOORLOPIG ONTWERP JULIANA VAN STOLBERGSCHOOL

 

Op basis van de wensen van de kinderen en de schoolleiding heeft HNS een voorlopig ontwerp gemaakt. Nagenoeg alle wensen zijn verwerkt in het nieuwe plan. Sportgelegenheid is uitgebreid en er is een spannend speelveld gekomen vol avontuur en uitdaging. Het plein wordt groener en achter de beplanting kun je je goed verstoppen. Marjoleine gaat nu aan de slag om extra middelen te vinden om het ontbrekende budget aan te vullen.

 

ACTUEEL oktober 2015

 

SCHETSOPDRACHT VOOR DE JULIANA VAN STOLBERGSCHOOL IN CASTRICUM

 

De Juliana van Stolberg school heeft een subsidie gekregen om een Gezond Schoolplein te realiseren.

In nauwe samenpraak met school EN leerlingen gaan

we een plan maken voor herinrichting. Jantje Beton is als adviseur betrokken bij dit project.

 

ACTUEEL november 2015

 

SCHETSOPDRACHT VOOR DE BREDE SCHOOL HUIZINGA IN AMSTERDAM

 

De Johan Huizingaschool krijgt nieuwbouw! In aansluiting bij het gebouw van Paul de Ruiter Architects maakt HNS een ontwerp voor het schoolplein. Er wordt samengewerkt met de Gemeente Amsterdam Nieuw West om de openbare ruimte en het schoolplein mooi op elkaar aan te laten sluiten. Het ontwerp van de openbare ruimte is van Jan Willem Pereboom.

ACTUEEL mei 2015

 

OPENING CORELLIPLEIN

 

Op 27 mei is het Corelliplein feestelijk geopend door de voorzitter van de bestuurscommissie Amsterdam Zuid, Sebastiaan Capel. De opkomst was groot; kinderen en hun ouders, buurtbewoners, medewerkers van de gemeente en onze bouwpartners. De kinderen van 'De Wielewaal' hadden een rommelmarkt voor het goede doel georganiseerd en wij werden in het zonnetje gezet door de directeur, Ineke van Woensel.

Stichting Herstelling, die de productie van het meubilair op zich nam, publiceerde het volgende artikel: 

 

ACTUEEL februari 2015

 

SCHETSOPDRACHT  VOOR DE RIVIEREN / MEANDER

 

De schoolpleinen van Daltonschool De Rivieren en SBO-Zuid, lokatie de Meander, grenzen aan elkaar. Er is een wens om de schoolpleinen te verbinden. HNS heeft de opdracht gekregen om een ontwerp te maken voor een nieuw gemeenschappelijk plein. Zoals altijd beginnen we met het inventariseren van de wensen.

ACTUEEL maart 2015

 

OPLEVERING CORELLIPLEIN

 

Op 2 maart is het plein opgeleverd. De kinderen van 'de Wielewaal' namen bloembollen mee voor de plantvakken. Heel feestelijk! De bouwhekken werden weggehaald en spelen maar! We zijn trots te melden dat het plein een groot

succes is. Liever nog laten we het zien met de foto's die gemaakt zijn van de ingebruikname op 5 maart.

                   

OPINIE'OPENBARE RUIMTE'

De openbare ruimte is van ons allemaal! Met elkaar dragen we zorg en verantwoording voor de inrichting en het gebruik ervan. Kwalitatief goed ontworpen openbare ruimte nodigt buurtbewoners, jong en oud, uit tot ontmoeten, verpozen en spelen. Het lijkt erop dat het Corelliplein met de herinrichting een buurtfunctie krijgt. En dat verheugt ons zeer! 

ACTUEEL mei 2015

 

SCHETSOPDRACHT  VOOR DE EERSTE OPENLUCHTSCHOOL

 

De door architect Jan Duiker ontworpen Openluchtschool aan de Cliostraat is een van de  bekendste voorbeelden van het Nieuwe Bouwen. Het is een luchtig, elegant gebouw met een ranke betonconstructie en bijna geheel uit glas bestaande wanden.

 

Voor ons een hele eer en uitdaging om een goed plan te maken voor de buitenruimte van deze bijzondere school. 

FILM CORELLIPLEIN

Bekijk het plein vanuit de lucht en zie hoe de kinderen erop spelen.

 

ACTUEEL januari / februari 2015

 

Corelliplein: BIJNA KLAAR !

 

De herinrichting van het Corelliplein is bijna voltooid. Begin maart wordt het plein in gebruikt genomen. Als de lente daar is gaan we met de kinderen van de Wielewaal de plantvakken aanplanten en wordt het plein feestelijk geopend door de wethouder.

 

ACTUEEL oktober 2014

 

NIEUWE OPDRACHT 

 

HNS gaat het Corelliplein in Amsterdam Zuid herinrichten. Er komen nieuwe banken, een speelheuvel, sportfaciliteiten en plantenbakken die de leerlingen van Montessorischool 'De Wielewaal' gaan onderhouden.

In december beginnen we met bouwen! We doen dat gefaseerd

zodat het speelterrein te allen

tijden speelbaar blijft voor de 

kinderen.

 

 

 

De directeur van deze school heeft een droom. Een mooi en uitdagend en fantasievol plein! HNS heeft de wensen van het team, de kinderen, de ouders en de buurt geinventariseerd en een schetsontwerp gemaakt. 

Marjoleine onderzoekt nu samen met de betrokkenen de financieringsmogelijkheden. 

 

Benieuwd naar de schets?

Klik hiernaast voor een vergroting.

 

ACTUEEL oktober 2014

 

SCHETSOPDRACHT VOOR EEN SCHOOL IN AMSTERDAM WEST

 

                   

OPINIE'GUN UW KIND EEN BUIL'

Kent u het nog uit uw jeugd?:

Vallen, huilen........een schaafwond!

Die je vervolgens aan iedereen liet zien;

‘Kijk es hoe ik ben gevallen’.
‘Kijk es wat ik durf’.
Een speelplaats moet vanzelfsprekend veilig

zijn, maar om nu ieder risico uit te sluiten?

Hoe kindvriendelijk is een speelplaats
waaraan je je ‘geen buil' kunt vallen’? 

                   

OPINIE'GUN UW KIND EEN BUIL'

Kent u het nog uit uw jeugd?:

Vallen, huilen........een schaafwond!

Die je vervolgens aan iedereen liet zien;

‘Kijk es hoe ik ben gevallen’.
‘Kijk es wat ik durf’.
Een speelplaats moet vanzelfsprekend veilig

zijn, maar om nu ieder risico uit te sluiten?

Hoe kindvriendelijk is een speelplaats
waaraan je je ‘geen buil' kunt vallen’? 

ACTUEEL 17 februari 2014

 

BOUW SPEELTERREIN BRITISH SCHOOL GESTART!

 

Op 17 februari begon de herinrichting van het speelterrein. Materialen werden met een kraan over het gebouw getild naar het binnenterrein.

OPINIE'ZORGVULDIG MAAKT VERANTWOORDELIJK'

Hufterproof en onderhoudsvrij; de randvoorwaarden van menige opdracht. Ga daar maar eens als ontwerper tegenin. 

Maar is het niet zo dat een hufterproof omgeving juist hufterig gedrag stimuleert. Kinderen hebben van nature een verantwoordelijkheidsgevoel.

Die kan worden aangesproken. Juist door zorgvuldig en met mooie materialen te ontwerpen wordt betrokkenheid en daarmee verantwoordelijkheid gestimuleerd. 

                   

     ACTUEEL 14 maart 2014    FEESTELIJKE OPENING SPEELTERREIN BRITISH SCHOOL 

Sasja Scherjon en Claudia van de Laar-Newson (Head of Early Years) en kinderen van de British School.

 

 

   ACTUEEL  14 juni 2013   14 JUNI: FEESTELIJKE OPENING SCHOOLPLEIN NICOLAAS MAESSCHOOL 

 

Wethouder Simone Kukenheim  met directeur Francesca Hand (links)  en Sasja Scherjon

 

Op 14 juni is Het Nieuwe Schoolplein van  de Nicolaas Maesschool geopend door de wethouder Simone Kukenheim. Bezoekers kregen van de tourguides op zeer professionele wijze uitleg over alle onderdelen op het plein. De leerlingen hadden allemaal een plantje meegenomen voor de schooltuintjes.